Tag Archives: Lumi Smart Lighting

Lumi Smart Lighting – Ánh sáng lấy con người làm trung tâm (Human Centric Lighting)

Lumi Smart Lighting – HCL sẽ là xu hướng công nghệ chiếu sáng trong những năm tới! Ánh sáng theo quan niệm từ xa xưa hoặc theo nhận định hiện thực dường như là yếu tố để giúp con người nhận biết được mọi vật, mọi việc xung quanh. Và nếu không đi phân tích […]